Nová technológia pre realizáciu štruktúrovaného vodorovného značenia a piktogramov metódou stierkovania studeným plastom  Kaltplastik na rôzne povrchy bez nutnosti zásahu do pôvodných konštrukcií.

Schéma, vzor, farebný odtieň a rozloženie prvkov je možné prispôsobiť podľa požiadavky objednávateľa. Táto technológia spĺňa metodiku navrhovania debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách v zmysle platnej vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.

Ďalšou metódou je inštalácia odolných mosadzných a nerezových indikátorov, za účelom informovať a varovať nevidiacich a slabozrakých pred prekážkou alebo nebezpečenstvom.

EXTERIÉR

Varovný pás

Signálny pás

Špeciálny varovný pás

Vodiaca línia

Vodiaca línia v priechode pre chodcov

Nerezové indikátory v exteriéri

INTERIÉR

Varovný pás

Vodiaca línia

O NÁS

Firma Cestné prvky s.r.o. bola založená v roku 2012. 

V oblasti dopravných stavieb používame naše inovatívne technológie.

Spolupracujeme s významnými európskymi spoločnosťami z tejto oblasti.

KONTAKT

Adresa:   Borová 3295/36, 010 01  

               Žilina, Slovensko

E-mail:    info@cestneprvky.sk 

Telefón:   +421 911 87 87 89

NAPÍŠTE NÁM