Lepené cestné obrubníky – rýchlo a kvalitne

Metóda lepenia nízkych obrubníkov k podkladu tmelom na báze akrylovej živice.

Použitie

Ideálne riešenie pri rekonštrukciách, pri rozširovaní alebo novo-budovaní chodníkov pre peších na už existujúcich komunikáciách, pre dobudovanie cestných ostrovčekov, kruhových križovatiek, parkovacích prahov, dorazov a ďalších konštrukcií zasahujúcich do vozovky, kde sa používajú cestné obrubníky.

Rýchlosť realizácie je vysoká

Pri lepených obrubníkoch odpadá problém s veľkým množstvom búracích prác, nie sú potrebné ťažké mechanizmy a po nalepení obrubníkov na stanovené miesto už po 30 min. nadobúdajú 100 % svojej pevnosti, tj. je možné postupovať v ďalších stavebných prácach. Týmto sa minimalizujú dopravné obmedzenia na funkčných komunikáciách a samozrejme s tým spojené náklady. Pri lepených obrubníkoch nie je potrebné používanie zálievkových hmôt, nakoľko lepidlo vytvorí dokonalý styk medzi obrubníkom a vozovkou.

Lepené ostrovčeky

Lepené vodiace línie z obrubníkov

Lepené parkovacie dorazy

Doplnkový materiál ku ostrovčekom a obrubníkom

 

O NÁS

Firma Cestné prvky s.r.o. bola založená v roku 2012. 

V oblasti dopravných stavieb používame naše inovatívne technológie.

Spolupracujeme s významnými európskymi spoločnosťami z tejto oblasti.

KONTAKT

Adresa:   Borová 3295/36, 010 01  

               Žilina, Slovensko

E-mail:    info@cestneprvky.sk 

Telefón:   +421 911 87 87 89

NAPÍŠTE NÁM